لیست فایل ها - صفحه 1

مقاله ترجمه شده جمع و تفریق ، ضرب و جبر برای کودکان

مقاله ترجمه شده جمع و تفریق ، ضرب و جبر برای کودکان ؛

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت پیشرفت فنون و علوم در دوره ی اسلامی (پیشرفت های علمی مسلمانان- درس ششم ابتدایی)

پاورپوینت پیشرفت فنون و علوم در دوره ی اسلامی (پیشرفت های علمی مسلمانان- درس ششم ابتدایی)– شامل 17اسلاید در قالب پاورپینت و قابل ویرایش

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه جابربن حیان با موضوع حیوانات اهلی و وحشی

پروژه جابربن حیان با موضوع حیوانات اهلی و وحشی– شامل 37 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع با موضوع شطرنج

پاورپوینت جامع با موضوع شطرنج – شامل 13 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جامع با موضوع بسکتبال

پاورپوینت جامع با موضوع بسکتبال – شامل 13 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش ید

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش ید (تشخیص پلی ساکاریدها)–رشته میکروبیولوژی - شامل 4 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان سنتز پارا نیترو استانیلید

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان سنتز پارا نیترو استانیلید(سنتز پارا نیترو استانیلید از طریق نیتره کردن استانیلید)–رشته میکروبیولوژی - شامل 7 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش مور

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش مور (تشخیص قند های احیا کننده)–رشته میکروبیولوژی - شامل 3 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش بیال

گزارش کار آزمایشگاه با عنوان آزمایش بیال (تشخیص قند های پنتوز از هگزوز ها)–رشته میکروبیولوژی - شامل 3 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی