فایل های دسته بندی بیوتکنولوژی - صفحه 1

بررسی تصوير برداري تشديد مغناطيسي (MRI)

مقدمه: در تير ماه ١٣٥٦، اتفاقي روي داد كه براي هميشه پزشكي نوين را متحول كرد. بجز در انجمن تحقيقات پزشكي، اين واقعه در آغاز تنها يك موج كوچك در جهان بيرون بوجود آورد؛ و آن چيزي نبود بجز نخستين آزمايش MRI بر روي بشر. در آن آزمايش، در حدود ٥ ساعت زمان جهت ايجاد تنها يك تصوير لازم بود. از منظر ...

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل