فایل های دسته بندی Excel - صفحه 1

پروژه انتخاب تاریخ VBA در Excel

پروژه انتخاب تاریخ VBA در Excel با استفاده از Spin Button

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ماشین حساب VBA در Excel

برنامه ماشین حساب VBA در Excel با نمایش آخرین عملیات

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوقی پرسنل

برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوقی پرسنل

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بخش اول آموزش بکارگیری EXCEL در امور مالی و اداری

در این بخش ضمن آشنایی با برنامه EXCEL ، گام های اولیه کار با این برنامه را یاد خواهید گرفت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل