فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 5

پروژه ی احداث اسکلت بنای ساختمانی

پروژه ی احداث اسکلت با نرم افزار MSP

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سنسورهای آلتزاسونیک

سنسورهای آلتزاسونیک

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتری با نرم افزار ارنا

پروژه شبیه سازی پایانه کامپیوتری با نرم افزار ارنا

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه درس طرح ریزی - کولر آبی در کارخانه آدنیس

این پروژه شامل 56 صفحه و حاوی نمودار انفجاری،نمودار مونتاژ و جریان و از به و نمودار تجزیه و تحلیل انبار، طرح استقرار با روش آلدپ و کرافت، محاسبه تعداد ماشین آلات، مکانیابی کارخانه و ... میباشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه درس طرح ریزی - کولر آبی در کارخانه آدنیس

این پروژه شامل 56 صفحه و حاوی نمودار انفجاری،نمودار مونتاژ و جریان و از به و نمودار تجزیه و تحلیل انبار، طرح استقرار با روش آلدپ و کرافت، محاسبه تعداد ماشین آلات، مکانیابی کارخانه و ... میباشد

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه نگهداری و تعمیرات در مجتمع فولاد

42 صفحه فایل ورد قابل ویرایش

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری بر مبنای قابلیت اطمینان

üمقدمهüپیشینه موضوعüتعاریف RCMüکاربرد ها و ویژگی های RCMüمزایا RCMüمعایب RCMüدستاورد های RCMüنتیجه گیری

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طرحریزی واحدهای صنعتی در شرکت ساحل گاز

طرح ریزی واحدهای صنعتی عبارت است از برنا مه ریزی، طرح، بهبود و پیاده سازی سیستم های استقرار و حمل و نقل موادی به نحوی که حداکثر کارایی حاصل شود.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی