فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پیچیدگی و مفاهیم آن برای پیاده سازی سیستم های سلامت

ترجمه مقاله "Complexity and its Implications for Health Systems Implementation" برای ارائه درس فناوری اطلاعات در سلامت.

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جریان بیمار

ترجمه مقاله "تسهیلات کلینیکی و بیمارستانی، فرایندها و طراحی برای جریان بیمار" از کتابِ "PAtient Flow: Reducing delay in Healthcare Delivery"

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی مسائل شبکه در حوزه سلامت

در این فایل به بررسی و شرح مثالهایی از مسائل شبکه از قبیل تخصیص، درخت فراگیر مینیمم، کوتاهترین مسیر، فروشنده دوره گرد و مسیریابی وسیله نقلیه پرداخته شده است

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخصیص منابع- فصل دهم از کتاب روش های کمی در مدیریت حوزه سلامت

ترجمه فصل دهم از کتاب Quantitative Methods in Healthcare Management نوشته Yasar A.Ozcan با عنوان تخصیص منابع، که این کتاب یکی از منابع درس "تحقیق در عملیات در سلامت" برای دانشجویان گروه مهندسی سیستمهای سلامت در دوره ارشد رشته مهندسی صنایع است.

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل مسائل بهره وری در بیمارستان

در این فایل پی دی اف، حل سوالات بهره وری در حوزه بیمارستان با جزئیات قرار داده شده است.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروپوزال رشته صنایع انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب با استفاده از منطق فازی و نروفازی

پروپوزال رشته صنایع انتخاب روش تصمیم گیری چند معیاره مناسب با استفاده از منطق فازی و نروفازی در محیط های تولیدی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکان یابی جایگاه عرضه سوخت با استفاده از روشهای AHP و VIKOR فازی

پایان نامه مکان یابی جایگاه عرضه سوخت با استفاده از روشهای AHP و VIKOR فازی

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

Key World Energy Statistics 2014

Key World Energy Statistics 2014

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی