فایل های دسته بندی تربیت بدنی - صفحه 1

مجموعه تست سالهاي گذشته(مجموعه تربیت بدنی)

جزوات آمادگی آزمون دکتری دروس مختلف رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی

قیمت : 12,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آمار،سنجش و اندازه گیری(مجموعه تربیت) بدنی

آمار عبارت است از مجموعه ای از فنون يا روشها ی ریاضی برای جمع ،آوری تنظیم، تحلیل و تعبیر و تفسیر داده های عددی . آمار ابزار اساسی سنجش و اندازه گیر ی است .جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه زبان تخصصي و 1000نكته تربيت بدني (مجموعه تربیت بدنی)

تعاريف زیادي وجود دارد كه معنی مهارت چيست. خوشبختانه بيشتر آنها داراي چندي ين خصوص ت مشابه هستند. عموماً پذيرفته شده است كه مهارت آموخته شده، پا تيدار بوده و به يلك ف اختصاص دارد. بعلاوه، مهـارت هدفمنـد اسـت

قیمت : 6,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه بیومکانیک ورزشی و حرکت شناسی(مجموعه تربیت بدنی)

جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته تربیت بدنی ویژه کنکور - به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی

آزمون آمادگی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه که با فرمت ورد در 33 آماده شده است.

قیمت : 6,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه تست اقتصاد خرد

آزمون آمادگی کارشناسی ارشد تست اقتصاد خرد با کلید و پاسخ های کاملا تشریحی در فایل های جداگانه که با فرمت ورد در 25 صفحه آماده شده است.

قیمت : 5,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی