فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 1

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و

بررسی تأثیر عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی محلّه بر روی سلامت اجتماعی ساکنین (مقایسه بین محلّات قدیم و جدید شهر یزد)

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی مطالعه نظری همراه با تحقیق پیمایشی درشهرستان سبزوار

بررسی نقش مردسالاری در خشونت خانوادگی مطالعه نظری همراه با تحقیق پیمایشی درشهرستان سبزوار

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب محیط زیست و سیاست اجتماعی- تالیف مایکل کهیل ترجمه حسن حاتمی نژاد- pdf

محیط زیست و سیاست اجتماعی- مایکل کهیل ترجمه حسن حاتمی نژاد

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب مطالعات فرهنگی- دکتر مهری بهار -pdf

کتاب مطالعات فرهنگی- دکتر مهری بهار

قیمت : 2,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کتاب تغییرات اجتماعی- غلامرضا غفاری و عادل ابراهیم لویه -پیام نور- pdf

کتاب تغییرات اجتماعی- غلامرضا غفاری و عادل ابراهیم لویه

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جامعه شناسی خانواده (با تاکید بر نقش،ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر) شهلا اعزازی

جامعه شناسی خانواده (با تاکید بر نقش،ساختار و کارکرد خانواده در دوران معاصر) شهلا اعزازی

قیمت : 2,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی