فایل های دسته بندی طب کار و ایمنی - صفحه 1

تحقیق مسموميت با مواد شيميايي

تحقیق مسموميت با مواد شيميايي؛ مقدمه: همه چيز در دنياي فيزيكي اطراف ما از مواد شيميايي ساخته شده است. زميني كه روي آن راه مي رويم، هوايي كه تنفس مي كنيم، غذايي كه استفاده مي كنيم، ماشيني كه با آن رانندگي مي كنيم و خانه اي كه در آن زندگي مي نمائيم، از مواد شيميايي مختلفي تشكيل شده اند. ارگانيسم هاي ز

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي

تحقیق كميته هاي مشترك ايمني و بهداشت حرفه اي ؛ مقدمه: كميته هاي ايمني و بهداشت JHSC)) نوعي گردهمائي و جلسه بحث و تبادل نظر مي باشد كه در كارگاه مسئوليتي مهم برعهده مي گيرد . اين كميته متشكل از نمايندگان مديريت و كارگران مي باشد . كه براساس برنامه هاي منظمي به موضوعات ايمني و بهداشت مي پردازد . مز

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قانون حق دانستن (Right to know)

تحقیق قانون حق دانستن (Right to know)؛ مقدمه: اغلب كارگران اطلاعات كمي در زمينه مواد شيميايي مصرفي، كار با آنها و خطرات حاصل از اين مواد دارند. معمولاً ظروف حاوي اين مواد و بسته بندي آنها نيز تنها حاوي كدها يا نام تجاري شان بوده و به ساير مشخصات ضروري، از جمله خواص شيميايي و يا اطلاعاتي در زمينه سمي

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار

تحقیق شناسايي و ارزيابي خطرات محيط كار؛ مقدمه: در موارد بسياري، شناسايي خطرات بهداشتي محيطهاي كاري، به نسبت خطرات ايمني مشكل تر مي باشد و اغلب اوقات از زمان تماس اوليه با مواد شيميايي سمي و خطرناك تا زمان بروز اثرات زيان آور اين مواد، سالهاي زيادي سپري مي شود. بنابر اين اعضاي كميته هاي بهداشت و ايم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي

تحقیق رهنمودهايي جهت تدوين خط مشي ايمني و بهداشت شغلي؛ مقدمه: خط مشي ايمني و بهداشت به توسعه و گسترش برنامه ايمني محيط هاي كاري كمك مي كند. از آنجا كه يك خط مشي، نيازهاي خاص محيط كار را انعكاس مي دهد بايد مرتباً بازبيني و مرور شده و مطابق نيازهاي روز گردد. مقاله پيش رو، شما را در تهيه و بكارگيري يك

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق دستورالعمل و‌ آيين نامه کاربری آزبست

تحقیق دستورالعمل و‌ آيين نامه کاربری آزبست ؛ مقدمه: آزبست شامل آزبست كريزوتيل، آموزيت، كروسيدوليت وتريموليت و آزبست آنتو فيليت . آزبست اكتينوليت و ديگر مينرال هايي كه از نظر شيميايي در آنها تغييراتي داده شده است،مي باشد. مواد حاوي آزبست به هرگونه ماده اي كه بيش از 1% آزبست داشته باشد گفته مي شود

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خطرات جوشكاري

تحقیق خطرات جوشكاري؛ مقدمه : در عمليات جوشكاري قطعات فلزي با استفاده از گرما يا فشار يا هر دو بهم متصل ميشوند. لحيم كاري شامل اتصال قطعات يك فلز با فلز يا آلياژي ( تركيبي از فلزات) پركننده مي باشد كه نقطه ذوب آن از نقطه ذوب فلز اصلي كمتر است كه مواد پركننده ( مثل سرب و كادميوم ) ممكن است خيلي سمي

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق خطرات پاك كننده هاي شيميايي

تحقیق خطرات پاك كننده هاي شيميايي؛ مقدمه : انواع مختلف مواد شيميايي مورد استفاده براي تميز كردن ساختمانها، بناها، مجسمه ها و.... از مواد اسيدي نظير اسيد كلريدريك (Hcl)، اسيد فسفريك (H3PO4)، اسيد نيتريك (HNO3)و يا قليايي نظير سود سوز آور (هيدروكسيد سديم – NAOH) و پتاس سوزآور (هيدروكسيد پتاسيم – KOH)

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسي حوادث (مركز ايمني و بهداشت حرفه‌اي كانادا)

تحقیق بررسي حوادث (مركز ايمني و بهداشت حرفه‌اي كانادا)؛ مقدمه: حادثه يك رويداد پيش‌بيني نشده است كه منجر به ايجاد وقفه در انجام فعاليت‌هاي معمول مي‌شود و ممكن است همراه با آسيب‌هاي جسمي و رواني و يا خسارات مالي باشد. معمولاً حوادث را از ديدگاههاي مختلفي اعم از موارد حقوقي – مالي يا اقدامات ايمني و پ

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی