فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

TRAINING DSSAT

آموزش تصویری نرم افزار DSST از زبان سازنده آن ( قسمت دوم)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

TRAINING DSSAT

آموزش تصویری نرم افزار DSST از زبان سازنده آن ( قسمت اول )

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مخازن گونه های لیستریا در سه اقلیم زیستی

سال انتشار  2014تعداد صفحات انگلیسی 10 صفحه (5610 کلمه)تعداد صفحات ترجمه فارسی 22 صفحهترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهشمقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایشبه همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه  1 صفحه میباشدمنظور...

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نوترکیبی در جنس مگس سرکه مالانوگاستر

تعداد صفحات انگلیسی  9 صفحه (2282 کلمه)تعداد صفحات ترجمه فارسی  8 صفحهترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهشمقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایشبه همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه  1 صفحه میباشدمنظور از 250 کلم...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی