فایل های دسته بندی مواد و متالوژی - صفحه 1

ترموالکتریسیته

انواع ترموکوپل و المنت کوره ی مقاومتی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تشویه ی سولفید روی

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، تشویه ی سولفید روی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تکلیس کربنات کلسیم

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، تکلیس کربنات کلسیم

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

احیاء مگنتیت

احیاء مگنتیت، گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تاثیر دانه بندی و مقدار ذرات بر رفتار بستر سیال

گزارش کار آزمایشگاه اصول استخراج فلزات 1، بررسی تاثیر دانه بندی و مقدار ذرات بر رفتار بستر سیال

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دوره بازرسی جوش

توضیحات: سازه های جوش داده شده نظیر سایر قطعات مهندسی به بازرسی در مراحل مختلف قبل از ساخت ، حین ساخت و همینطور پس از ساخت نیاز دارند. بازرسی جوش می تواند از انجام کار بر طبق دستورالعملهای توافق شده، به کارفرما اطمینان لازم را دهد. برای حصول اطمینان از مرغوبیت جوش و مطابقت آن با نیازمندیهای طرح باید

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مراحل ساخت و نصب مخازن تحت فشار

مراحل ساخت و نصب مخازن تحت فشار؛ توضیحات: مخزن تحت فشار محفظه یا ظرفی است که مطابق تعاریف و محدوده کاری ASME SEC VIII بوده که بر اساس فشار داخلی یا فشار خارجی طراحی می گردد. معیار تبعیت از این استاندارد بیشتر بودن فشار داخلی مخزن از pounds/in215 یا Kilo Pascal3/1 می­باشد. در مخازن تحت فشار خارجی ا

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی