مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته ایمنی صنعتی

دسته بندي : علوم پزشکی » طب کار و ایمنی

مجموعه تستهای آزمون (ریاضی) رشته  ایمنی صنعتی

کتاب های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد رشته  ایمنی صنعتی  ویژه کنکورHSE - مجموعه تست ها و پاسخ تشریحی

آزمون اول 
 است؟ کدام معادل [(A U C¢) I (B U C¢)]I (A¢¢¢ U U B C ) هي مجموع -1
الف) C ب) B پ) ¢C ت) ¢B 
گزی نه پ«ي » درست است
[(A C ) (B C )] ( ) ( ) A B C [ ] C A B C ( ) A B ¢
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ = ¢ ¢
é ù U I U I U U U I I ë û U I
 (C¢UT)I(C¢UT¢) = C¢U(T I U T¢) = C C ¢ ¢ Æ = داریم : A I B T = فرض با
 دارد؟ عضو چند ،(A´ ´ B)I(B A) هي مجموع ،B = {1,2, , 3 5} و A = {2, , 3 4} اگر 2-
 (5 4 2 (پ 3 (ب 4 (الف
گزی نه «ي الف» درست است
 A I I B = {2,3 2 } Þ = n (A B) 
n [(A ´B) (B´ A)] = n [(A B)] = = 
2 2
 I I 2 4
3- در یک واحد تولیدي 120 کارگر شاغلاند. مدیریت واحد از آنها خواست در صورت تمایل براي
بازآموزي در دو دورهها ي A و B ثبتنام کنند. طبق آمار، 48 نفر در دوره ي A و 36 نفر در دور هي B و 70
نفر دست کم در یکی از دو دوره ثبتنام کردهاند. تعداد افرادي که در هیچیک از دو دوره ثب تنام نکردند،
کدام است؟ 
الف) 42 ب) 50 پ) 36 ت) 60 
گزی نه ب«ي » درست است

دسته بندی: علوم پزشکی » طب کار و ایمنی

تعداد مشاهده: 143 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 92

حجم فایل:1,824 کیلوبایت

 قیمت: 5,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی:
    نوع فایل:Pdf
    سایز:1.78mb
    تعداد صفحه:92